Obaveštenje akcionarima o dostavi potrebne dokumentacije u cilju isplate dividende

06.07.2018.

Poštovani akcionari,

Skupština akcionara GALENIKE – FITOFARMACIJE a.d. je na svojoj redovnoj sednici, koja je održana 27.06.2018. godine, donela odluku o isplati dividende za 2017. godinu u bruto iznosu od 80 dinara po akciji. Planirani period za isplatu dividende je od 03.09.2018. do 07.09.2018. godine.

Molimo sve akcionare koji nam nisu dostavili podatke o svojim aktivnim tekućim računima, kao i one koji su u periodu od prošle isplate promenili svoj tekući račun, da nam na vreme dostave podatke, slanjem očitane lične karte svojeručno potpisane i svojeručno potpisane fotokopije kartice iz banke sa jasno vidljivim brojem računa na koji treba da se izvrši uplata.

Tako potpisana dokumenta potrebno je dostaviti preporučenom poštom na sledeću adresu:

GALENIKA – FITOFARMACIJA a.d.
Batajnički drum bb,
11080 Zemun
-dividenda 2017-

Drugi način za dostavu jeste slanje skenirane gore navedene dokumentacije na e-mail: crepulja@fitofarmacija.rs

Akcionari kojima je ranijih godina isplaćivana dividenda nisu u obavezi da ponovo dostavljaju podatke za isplatu, osim ako ne žele da se isplata izvrši na drugi tekući račun.